.. Loading ..

PROCURADORA DELS TRIBUNALS DE BARCELONA I PROVÍNCIA

Àmbit d'actuació

Barcelona Capital i Provincia

Demani pressupost

Sol·liciti’ns pressupost personalitzat

Elisabet Berbel Ciudad

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona l’any 1999 és la titular del despatx, en què exerceix com a procuradora des de l’any 2003.

Servei integral de gestió processal de màxima qualitat als nostres advocats i clients en general. Despatx situat al complex de la Ciutat de la Justícia de Barcelona.

Oferim

Una gestió personalitzada, ràpida i eficaç de cada assumpte judicial és el tret principal de la nostra forma de treballar, amb iniciativa pròpia en l’impuls processal dels assumptes, redacció i presentació d’escrits de tràmit.

La nostra prioritat és aconseguir una tramitació ràpida i eficaç en els procediments judicials

Sistema de treball

La prioritat del nostre despatx és aconseguir una tramitació ràpida i eficaç de tots els procediments judicials, per a això comptem amb dos factors fonamentals:

L’experiència i professionalitat de l’equip.

I la tecnologia més avançada, amb un programa integral de gestió d’expedients, que ens permet un control absolut sobre agenda, terminis, venciments i assenyalaments amb preavisos i recordatoris automàtics al nostre lletrats i el més modern sistema d’arxiu digital.

Mantenim un contacte permanent amb els nostres lletrats, assegurant-nos la comunicació diària de les resolucions judicials rebudes, així com dels escrits presentats i gestions realitzades.

Serveis prestats pel nostre despatx:

Assessorament processal.
Tramitació de tot tipus d’expedients judicials.
Notificació i Execució de resolucions judicials.
Presentació d’Escrits.
Emplenament i diligenciat d’exhorts, oficis i manaments davant els Registres de la Propietat.
Embargaments i Subhastes Judicials.
Llançaments en procediments de desnonaments.
Control d’assenyalaments, terminis i recursos.
Practica d’actes de comunicació: citacions, requeriments, emplaçaments, etc., amb la finalitat d’agilitar la tramitació del procediment.
Gestions davant Organismes Públics.